Uppsatsstipendium inom Sök och Findability

ÄndamålBehöriga att söka medel ur fonden är studenter som studerar på något av IT-fakultetens program och är i färd med att skriva uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. Examensarbetet ska vara inom något av områdena Findability, Sök/Enterprise Search, Informationshantering, Big Data/Analytics eller Textanalys. Bidrag kan sökas från fonden till resor och/eller andra utlägg i samband med genomförandet.
Vem kan sökaEndast för Göteborgs universitet. Behöriga att söka medel ur fonden är studenter som studerar på något av IT-fakultetens program och är i färd med att skriva uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. Examensarbetet ska vara inom något av områdena Findability, Sök/Enterprise Search, Informationshantering, Big Data/Analytics eller Textanalys. Bidrag kan sökas från fonden till resor och/eller andra utlägg i samband med genomförandet.
Genomsnittlig utdelning5 000 kr
Länkhttps://press.svenskfast.se/news/svensk-fastighetsfoermedlings-aarliga-stipendium-utdelat-53645
AnsökningsperiodOkänt

Vem kan söka?
Behöriga att söka medel ur fonden är studenter som studerar på något av IT-fakultetens program och är i färd med att skriva uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. Examensarbetet ska vara inom något av områdena Findability, Sök/Enterprise Search, Informationshantering, Big Data/Analytics eller Textanalys. Bidrag kan sökas från fonden till resor och/eller andra utlägg i samband med genomförandet. Maximalt 5.000 SEK per examensarbete kan delas ut.