Vannbrunns Guldstipendium för utlandsstudier

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaStudenter som ska utföra utbytesstudier på eftergymnasial nivå. Måste vara svensk medborgare.
Genomsnittlig utdelning10 000 kr
Länkhttps://vanbruun.com/se/stipendium
AnsökningsperiodOkänt

10 000kr. För att kunna söka stipendiet måste följande krav uppfyllas:
Pågående studier vid en svensk högskola eller ett universitet

Utlandsstudierna ska pågå minst en termin. Längre utlandsstudier premieras.

Svensk medborgare

För att kunna tilldelas ett stipendium behöver utlandsstudierna avse heltidsstudier.

Stipendiet delas ut läsårsvis (från augusti till juni).