Värme- och kraftföreningens (VoK) stipendium

ÄndamålSedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 25 000 SEK vardera.
Vem kan sökaExamensarbete inom ämnena värme och kraft
Genomsnittlig utdelning25 000 kr
Länkhttp://www.vok.nu/stipendium/
AnsökningsperiodOkänt

Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 25 000 SEK vardera.

Utöver stipendier för examensarbeten/doktorsavhandlingar utser priskommittén från och med 2018 även upp till tio studenter som ges möjlighet att gratis besöka föreningens konferenser (Panndagarna, Värme- och Kraftkonferensen samt Skadegruppens temadag) med ersättning även för rese- och hotellkostnader.

Möjligheten att som student anmäla intresse att delta gratis under någon av föreningens konferenser (Panndagarna 2021 eller Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens temadag 2020) med ersättning även för rese- och hotellkostnader ges till samtliga studenter vid svenska högskolor och universitet. Det finns således inte något krav på att ha färdigställt ett examensarbete/avhandling utan det räcker med en vilja att få en inblick i alla spännande utmaningar och möjligheter en karriär inom energibranschen eller skogs- och processindustrin kan innebära.