Visions Studiestipendium

ÄndamålMedlemmar i Vision som studerar eller nyligen har studerat i Sverige kan söka stipendiet som ett bidrag för studierna. Förtroendevalda får söka stipendiet för facklig utbildning, men måste då betala skatt på pengarna.
Vem kan sökaMedlemmar i Vision som studerar eller nyligen har studerat i Sverige kan söka stipendiet som ett bidrag för studierna. Förtroendevalda får söka stipendiet för facklig utbildning, men måste då betala skatt på pengarna.
Genomsnittlig utdelning3000 kr
Länkhttps://vision.se/Medlem/Medlemsformaner/Stipendier/Studier-i-Sverige/
AnsökningsperiodOkänt

Medlemmar i Vision som studerar eller nyligen har studerat i Sverige kan söka stipendiet som ett bidrag för studierna. Förtroendevalda får söka stipendiet för facklig utbildning, men måste då betala skatt på pengarna.