Visions uppsatsstipendium för samhällsvetare

ÄndamålDu måste vara studentmedlem i Vision. Stipendiet går till uppsatser av hög kvalitet som handlar om samhällsvetenskapliga ämnen kopplat till den svenska välfärden. Alla författare måste ha varit studentmedlemmar när uppsatsen lämnades in. Du kan behöva betala skatt för pengarna.
Vem kan sökaDu måste vara studentmedlem i Vision. Stipendiet går till uppsatser av hög kvalitet som handlar om samhällsvetenskapliga ämnen kopplat till den svenska välfärden. Alla författare måste ha varit studentmedlemmar när uppsatsen lämnades in. Du kan behöva betala skatt för pengarna.
Genomsnittlig utdelning20 000 kr
Länkhttps://vision.se/for-dig-som-ar/Student/Allt-det-har-far-du/Stipendier/samhallsvetarstipendium/
AnsökningsperiodOkänt

Stipendiet går till uppsatser av hög kvalitet som handlar om samhällsvetenskapliga ämnen kopplat till den svenska välfärden. Alla författare måste ha varit studentmedlemmar när uppsatsen lämnades in. Du kan behöva betala skatt för pengarna.